Close

Přístup autora

Jak by měl k tvorbě zpravodajských textů přistupovat autor

 • správný redaktor musí jasně vědět, o čem má článek být,

 

 • podle toho musí všechny potřebné a relevantní informace:
  • shromáždit,
  • vybrat,
  • poskládat,

 

 • pak musí vymyslet:
  • stavbu (kompozici),
  • úvod
  • a titulek,

 

 • autor musí vytáhnout a zdůraznit vše:
  • podstatné,
  • aktuální,
  • nové,
  • objevné,
  • zajímavé,
  • a snažit se napsat přitažlivé otevření,

 

 • zpráva má čtenáři dát odpověď na základní otázky:
  • co,
  • kdo,
  • kde,
  • kdy,
  • jak,
  • proč,

 

 • je však třeba se vyvarovat stereotypů a nepoužívat osvědčenou, prakticky neměnnou šablonu a to zajímavé či důležité skrýt až někde uvnitř,

 

 • články by však už dnes neměly pouze sdělovat základní informace o tom, co se stalo:
  • měly by události, fenomény, či trendy interpretovat a analyzovat,
  • vše samozřejmě na základě věrohodných informací,
  • bez vkládání vlastních názorů a nepodložených spekulací,

 

 • informace je třeba zasadit do souvislostí:
  • text musí obsahovat background (pozadí, kontext) události
  • autor nemůže automaticky počítat s tím, že čtenáři jsou s tématem (kauzou, problémem) obeznámeni,

 

 • dobří reportéři nejsou přepisovači tiskových zpráv a policejních či hasičských svodek:

měli by článku vtisknout svůj vlastní osobitý, autorský styl.