Close

Obecná charakteristika

Obecná charakteristika zpravodajství v tisku

  V tištěných i on-line médiích lze najít dva základní druhy materiálů:

  • redakční materiály,
  • inzertní materiály.

  Pozor:

  • seriózní média oba typy materiálů rozlišují a inzertní materiály označují,
  • neseriózní a nekvalitní média inzerci a reklamu někdy neoznačují.

  V redakční části lze opět najít dva základní typy materiálů:

  • zpravodajské materiály,
  • publicistické materiály.

  Pozor:

  • do zpravodajských materiálů nepatří názor jejich autora,
  • do publicistických ano.

  Na čem je založeno zpravodajství:

  • na informacích z minimálně dvou, lépe ze tří zdrojů,
   • výjimkou jsou krátké texty vyloženě informativního, servisního charakteru,
  • na důvěryhodných informacích jako je:
   • autorem zjištěný fakt, skutečnost,
   • zpráva tiskové agentury,
   • tisková zpráva, sdělení tiskového mluvčího,
   • oficiální stanovisko či prohlášení, fakta z oficiálních dokumentů,
   • sdělení vlastních spolehlivých zdrojů autora.

  Pozor:

  • nelze zapomínat, že odborníci a tiskoví mluvčí nemusí vždy hájit pravdu, hájí hlavně zájmy své či svých institucí,
  • spekulace, nedoložitelné informace, nepodložené pomluvy a nařčení, anonymy – to všechno jsou nedůvěryhodné informace:
   • lze s nimi pracovat pouze velmi opatrně,
   • mohou se však někdy stát východiskem pro senzační odhalení.