Close

Jak vypadá vyvážený článek

Jak vypadá vyvážený (objektivní) zpravodajský článek

  • použité informace jsou ověřitelné,
  • informace jsou ověřené z více na sobě nezávislých zdrojů,
  • článek obsahuje citace (přímou řeč),
  • v článku jsou citovány konkrétní zdroje (osoby, dokumenty),
  • minimálně či vůbec nejsou využity nejmenované zdroje,
  • článek není jednozdrojový, autor v něm cituje více různých, na sobě nezávislých, zdrojů,
  • v článku dostaly prostor všechny strany sporu (konfliktu, problému),
  • článek neobsahuje autorské komentáře a hodnocení,
  • text obsahuje všechna dostupná (zjištěná) relevantní fakta a stanoviska, nic není zamlčeno.