Close

Doporučená literatura

Doporučená literatura k dalšímu studiu:

  • Burgr, Rudolf – Čuřík, Jaroslav – Waschková Císařová, Lenka. Novinářské minimum. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Institut regionální žurnalistiky.
  • Mencher, Melvin. News reporting and writing. 9th ed. Boston: McGraw-Hill, 2003. ISBN 0-07-249194-9.
  • Osvaldová, Barbora – Lábová, Alena. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-2.
  • Ruß-Mohl, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Translated by Hana Bakičová. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0158-8.
  • Trampota, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.