Close

Dobrý rozhovor

5. Dobrý rozhovor

Ve zpravodajském rozhovoru je důležité se zaměřit na podstatu popisovaného problému.

Z rozhovoru nesmí být cítit:

 • nekritický obdiv,
 • pochlebování,
 • neznalost,
 • nepřipravenost,
 • neschopnost,
 • nadřazenost.

V rozhovoru jsou povoleny:

 • přesuny a spojování výroků, které k sobě patří, ačkoli byly proneseny v různé chvíli,
 • nahrazování neobratných formulací přesnějšími,
 • spojování dvou i více odpovědí v jednu,
 • rozdělení dlouhé odpovědi vsunutou otázkou.

Jak napsat dobrý rozhovor:

 1. Rozhovor dělej jen se zajímavým člověkem o zajímavém tématu. Zajímavý člověk nemusí být jen člověk tzv. Slavný.
 2. Přinášej nové informace a pohledy.
 3. Rozhovor není souboj, ale dialog; ptej se slušně, ale trvej na jasných odpovědích.
 4. Nestačí se ptát, pozorně poslouchej, a když se objeví nové informace, improvizuj, změň téma.
 5. Piš tak, aby se text lehce četl. Snaž se v otázkách vyhnout přemíře vsuvek a nadbytečných vedlejších vět.
 6. Převáděj spontánní tvary do spisovného jazyka; hovorové obraty používej jen odůvodněně.
 7. Pamatuj na logickou strukturu rozhovoru, a tam, kde se mění téma, použij mezititulky.
 8. Nezapomeň na dobrou přípravu, důkladná rešerše je základem úspěchu. Seznam se s rozhovory, které již o zdroji vznikly. Na některé informace můžeš navázat, neopakuj však donekonečna stejné otázky.
 9. Pozor – délka rozhovoru v novinách musí být úměrná jeho zajímavosti a důležitosti.
 10. Nezapomeň, že nedílnou součástí rozhovoru je portrétní fotografie, případě medailon osobnosti.