Close

Dobrý názor

2. Dobrý názor

 • Názor dává zpravodajství do souvislostí,
 • analyzuje je,
 • vysvětluje,
 • vykládá je a hodnotí,
 • pomáhá čtenáři při vytváření jeho názorů.

Názor musí mít:

 • srozumitelné a jasné argumenty,
 • jednoznačný závěr.

Jazyk musí být:

 • jasný,
 • jednoznačný,
 • přesný.

Pozor:

Komentář k události by neměl psát stejný redaktor, který o téže události píše zpravodajství. Jen tak se může i navenek projevit nezávislost názorů na zpravodajství.

Jak napsat dobrý názor:

 1. Píšeš-li názor, musíš přesně vědět, o čem píšeš a co chceš říct; tvůj názor musí být jasný.
 2. Podrob svůj názor kritické analýze; zjisti, zda nepodléháš předsudku.
 3. Argumentuj kriticky; vyvaruj se urážek a zesměšnění. O vážných událostech nepiš pateticky, vyhni se moralizován. O událostech vyvolávajících smích piš s vtipem, ale uměřene. Stručná pointa bývá účinnější než doslovné vysvětlování.
 4. Vybírej jen nejpodstatnější argumenty; uvědom si, že prostor v novinách je omezený.
 5. Textem názoru nesmíš čtenáře nudit.
 6. Používej originální jazyk, ale dej si pozor na klišé a ze snahy o přílišnou originalitu vzešlou nesrozumitelnost.
 7. Humor, vtip, odlehčení, metafora jsou kořením názoru, ale právě proto jimi šetři.
 8. Pozor – příliš mnoho ironie snižuje věrohodnost.
 9. Názor neměň, ale stylisticky a jazykově ho vylepšuj.
 10. Vymysli věcný, ale zároveň vtipný titulek.