Close

Dobrá zpráva

1. Dobrá zpráva

 • zpráva informuje o aktuálním dění,
 • píše se v minulém čase.

Zpráva musí odpovídat na základní otázky:

 • kdo,
 • co,
 • kdy,
 • kde,
 • jak,
 • proč,
 • případně ještě s kým, pro koho a za co.

Principem stavby zprávy je takzvaná obrácená pyramida:

 • v prvním odstavci je shrnuta podstata události a nejdůležitější informace,
 • ve druhém odstavci by měla promluvit osoba, která má k události vztah,
 • další odstavce informaci rozvíjí a uvádí reakce téže osoby nebo dalších aktérů,
 • informace se mohou doplňovat, ale také mohou být protikladné.

Ve zprávě má být také background:

 • zasazuje zprávu do širších souvislostí,
 • například připomíná předchozí vývoj,
 • nebo historické a místní souvislosti.

Background se řadí většinou na konec, někdy však také na začátek zprávy:

 • například v případě pokračujících kauz, kdy je třeba čtenáře uvést do děje, protože nečetl předchozí články,
 • může být i zajímavým grafickým prvkem – například jako rámeček s přehledem vývoje událostí.

Možné postupy při psaní zprávy:

 • Chronologický postup:
 • v novinách nejdéle používaný způsob,
 • popisuje událost v časovém sledu, v němž se skutečně stala.
 • Logický postup:
 • hledá příčinný vztah,
 • nejdříve odpovídá na otázku, proč se události stala,
 • teprve potom popisuje a shrnuje další podrobnosti.
 • Akcentující postup:
 • dnes spolu s „příběhovým“ postupem nejvíce využívaný,
 • jako první zdůrazňuje nejdůležitější bod informace, nedodržuje časovou nebo faktickou posloupnost.
 • Příběhový postup:
 • na začátku je velmi krátký mini příběh,
 • pozor, rozlišovat od newsfeature, kdy se příběh prolíná celým textem.

Jak napsat dobrou zprávu:

 1. To nejdůležitější ze zprávy dej na začátek, aby šla zpráva krátit od konce.
 2. Dej si záležet na otevření zprávy a na titulku; jinak si zprávu málokdo přečte; nezačínej citací, která je málokdy tím nejdůležitějším.
 3. Pozor – začátek zprávy nemůže být pokračováním titulku; stejně tak perex je samostatný text.
 4. Odpovídej čtenáři na všechny otázky, nenechávej pochybnosti, ale nekomentuj, tvůj názor do zprávy nepatří.
 5. O tom, co je důležité, rozhoduje čtenář, nikoliv zdroje, nenechej se tedy ovlivnit.
 6. Dej prostor lidem, nechej je ve zprávě mluvit; v článcích nemohou mluvit jen politici, úředníci či odborníci, ale především obyčejní lidé, jichž se problémy týkají nejvíc.
 7. Nezapomeň na sepětí s místem, blízkost.
 8. Piš srozumitelně, jednoduše, ale nepoužívej slang, cizí slova a zkratky, čísla vypisuj nebo zaokrouhluj.
 9. Dej si pozor na používání klišé.
 10. Používej krátké věty a odstavce, text tak neztratí dynamiku.