Close

Úvod


1. Úvod: digitál vs. analog, historie a současnost

Digitální fotografie v oblasti zpravodajství již zcela vystřídala fotografii analogovou. Filmový materiál (negativ, diapozitiv) je dnes okrajovým médiem, a to i přes některé své nesporné klady. Z hlediska využití fotografií pro mediální sdělení jsou však rozhodující přínosy digitální fotografie – její rychlost při pořizování, zpracování a distribuci fotografií, nízké náklady i dostupnost fotografům–laikům.
Důsledkem tohoto procesu je stále širší nabídka obrazového zpravodajství, jeho instantní dostupnost, ale také zásadní proměna ve vnímání „pravdivosti“ fotografií. Úpravy fotografií jsou při použití současných možností tak jednoduché a samozřejmé a případy manipulace zpravodajských fotografií tak četné, že důvěryhodnost fotografického sdělení již není atributem samotného média fotografie, nýbrž výledkem důvěry konzumenta ve zdroj obrazové informace.
Dalším zásadním tématem, zároveň i problémem, je archivace obrovského množství obrazových informací. Životnost digitálních médií je často omezenější, než tomu bylo v případě klasických filmových materiálů. A v ohromném množství zpravodajských obrazů je pak těžké vybrat ty skutečně klíčové, což ještě dále komplikuje nestálost významu obrazů v průběhu času.

Další studium:
Lister, Martin. 2000. Photography in the age of electronic imaging. In: Wells, Liz: Photogaphy: A Critical Introduction. London – New York: Routledge.
Antonioni, Michelangelo. 1968. Blow Up, Zvětšenina.