Close

Role fotografie


3. Fotografie v tištěných a elektronických médiích, role fotografie v časopise a deníku

Charakter obrazového sdělení v deníku a časopisu je zásadně odlišný. Zatímco fotografiím na stránkách deníků věnuje divák řádově zlomek sekundy, pozornost věnovaná fotografiím v magazínech je podstatně delší.
S tím souvisí také rozdílný charakter snímků v těchto typech médií – jednoduché, kompozičně i obsahově často jednoznačné fotografie v denících; často komplikovanější, mnohovrstevnatější a mnohdy i významově ambivalentní fotografie (či série fotografií) v magazínech.
Nový rozměr fotografickému eseji pak v poslední dekádě dodává multimediální zpracování fotografií, kdy je kontext fotografické série dotvářen kromě klasického textu a grafického zpracování stránky také mluveným slovem, hudbou a jinými zvuky, videozáběry a různými způsoby sekvencování. Multimediální formáty a fotoeseje jsou frekventovanou součástí významných zpravodajských a agenturních webů (např. New York Times, Magnum photos, VII agency, Burn Magazine atd.).
Co však mají všechny fotografie společné je jejich těžká teoretická uchopitelnost. Jak píše Roland Barthes, fotografie je sdělením bez kódu. Divák je aktivním tvůrcem referenčního rámce, a tedy i významu fotografie.

Další studium:
Barthes, Roland. 1994. Světlá komora: poznámky k fotografii. Bratislava: Archa.
Batchen, Geoffrey. 1999. Burning with desire. Cambridge – London: MIT press.
New York Times.
Magnum Photos.