Close

Rozkládání


1. rozkládání

  • vždy si zkontrolujte všechno vybavení, než odejdete na natáčení
  • POUŽÍVEJTE stativ vždy, když to je možné. Nastanou situace, kdy to možné nebude, ale vždy se snažte použít stativ
  • stativ vysuňte na maximum a ujistěte se, že je patka kamery dobře usazena
  • pokud má stativ vodováhu, ujistěte se, že je správně vyvážen
  • vyzkoušejte pohyblivost stativu


VIDEOTUTORIAL – 1. rozkládání