Close

Kompozice a velikost záběrů


3. kompozice a velikost záběrů

  • důkladně si rozmyslete, jaký objekt točíte a snažte se komponovat na zlatý řez


  • zlatý řez – poměr stran obdélníka. Tam kde vedeme linii mezi a a b je právě zlatý řez
  • středová kompozice = není ideální. Nepřirozeně rozděluje záběr na půl
  • hlavní a vedlejší plán = plány vytvářejí hloubku záběru. Plány musí být přítomny, ale nesmí se vzájemně rušit
  • nejdříve zakomponujte, teprve potom nahrávejte. Záběr držte alespoň 10 vteřin


VIDEOTUTORIAL – 3. kompozice

Velikost záběrů

Typy záběrů a jejich využití:

Prostřih – tento záběr se zaměřuje na specifický detail. V reportáži prostřih zdůrazňuje vodítko, stopu, objekt, který pomáhá pochopit událost, protože je příčinou nebo je jinak pro událost důležitý. Pro reportáž je nezbytný. Někdy také slouží jako přemostění mezi dvěma záběry.

Extrémní detail – nám umožňuje něco zvýraznit, vysvětluje. Ale také nesmíte zapomínat, že má silný emotivní a dramatický moment. Extrémní detail osoby je významným zásahem do soukromí.

Detail – typický záběr pro rozhovory. Koncentruje pozornost diváka na postavu a potlačuje okolí. Používá se také, pokud by pozadí/okolí mohlo působit rušivě.

Busta – klasika televizních záběrů. Novináři umožnuje vybalancovat různé složky záběru, kontext, osoby, přední a zadní plán. Jeho nevýhodou je, že je to často statický záběr, který vytváří uzavřený rám.

Polocelek – umožňuje zakomponovat více postav do záběru, nebo jednu postavu při akci. Používá se pro natáčení dynamických rozhovorů, např. v chůzi. Jako statický záběr dodává vážnost a důstojnost do natáčené scény, jako dynamický záběr ukazuje interakci mezi postavami, nebo mezi postavou a okolím.

Americký plán – postava od kolen nahoru. Akční záběr. Ve zpravodajství je užitečný pro popis scény bez zdůrazňování detailů. Například lidé na demonstraci.

Celek – hlavně na zachycení postav při činnosti. Důležitě je zakomponování postavy tak, aby nad hlavou a pod nohama zůstal dostatek prostoru. Velmi často je používán pro stand up. I když je v tomto záběru postava v kontextu s okolím, je postava dominantní.

Velký celek – typický filmový záběr. Redukuje velikost postav a zdůrazňuje okolí. Na malých obrazovkách tak mohou zaniknout důležité části záběru. Z novinářského pohledu je nepostradatelný, protože zasazuje dění do širokého kontextu, uvádí diváka do situace a pomáhá mu ji pochopit.