Close

Aktuální publicistika

5. Role aktuální publicistiky ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu – rozbor diskusních pořadů

5.1. Aktuální publicistika ve vysílání rozhlasové stanice Radiožurnál:

Zpravodajsko-publicistické veřejnoprávní stanice jsou postaveny na tom, že se oba typy žánrů vzájemně propojují, odkazují na sebe a ve většině pří padů vycházejí ze stejné události. Například jde o  Dvacet minut Radiožurnálu. Tato publicistická rubrika přímo navazuje na hlavní zpravodajskou relaci Ozvěny dne. Jde o rozhovor s hlavním aktérem významné události uplynulých hodin – od pondělí do pátku před večerními Ozvěnami dne a v repríze po Stalo se dnes. Moderátoři hovoří s hosty z politiky, vědy, kultury či sportu. V této dvacetiminutovce Radiožurnál každý všední den představuje jednoho člověka spojeného s událostí, která bude z našeho pohledu důležitá pro život v této zemi.

5.2. Aktuální publicistika ve vysílání rozhlasové stanice Rádio Česko:

Některé stanice mají své vysílání postaveno výhradně na mluveném slově (bez hudby). Jde např. o Rádio Česko, které vzniklo jako první digitální stanice Českého rozhlasu. Program je inspirován rozhlasovou stanicí BBC. Zpravodajská stanice Český rozhlas Rádio Česko je obsahově i formátem založena čistě na zpravodajství a na aktuální publicistice. I tato stanice pracuje s podobným propojením zpravodajství a publicistiky jako sesterská stanice Radiožurnál. Liší se ale zvukovou grafikou, řazením priorit (více nadnárodní/evropské informace), odlišným projevem redaktora (menší dynamika), menším počtem zvuků respondentů atd.

5.3. Aktuální publicistika ve vysílání regionálních rozhlasových stanic Českého rozhlasu:

Role tzv. aktuální publicistiky v regionálních stanicích českého rozhlasu je potlačena specifiky jejich vysílání. Především je třeba říci, že tyto regionální stanice vysílají každá podle svých vlastních formátů, tzn., že nemají jednotný standard. Tato na první pohled nesystematičnost ale ve skutečnosti kopíruje potřeby místního rozhlasového trhu1: potřeba informací i z nejmenších obcí a osad, potřeba menší naléhavosti, naopak vyšší potřeba zajímavosti, potřeba přímého kontaktu posluchače s rozhlasovou stanicí (různé formy diskusních pořadů, do kterých vstupuje telefonující).

Poznámky:

1 Radioprojekt: Poslechovost regionálních rádií se v pololetí roku 2011meziročně zvýšila natolik výrazně, že odskočila celoplošným stanicím. Celková poslechovost regionálních rádií dosáhla 3 741 tis. osob (poslechovost včera), což v meziročním srovnání představovalo nárůst o 226 tis. posluchačů. Přestože také celoplošné stanice zaznamenaly v pololetí lepší výsledky než ve stejném období vloni, jejich zvýšení nebylo zdaleka takové (+28 tis.).Rovněž v dlouhodobějším horizontu čtyř let (tedy prvních pololetí předcházejících let) je patrné, že regionálním rádiím se podařilo celkově poslechovost v české populaci zvýšit.