Close

Literatura

Adobe Creative Team. Adobe Premiere Pro CS3. Oficiální výukový kurz. Praha: Computer press.
Valušiak, Josef. 2005. Základy střihové skladby. Praha: AMU.