Close

Hlavní televizní formáty

NTSC
National Television Society Committee – Výbor národní televizní společnosti, USA. Zkratka této instituce se používá pro vytvořenou soustavu barevné televize především v USA a Japonsku. Systém má 525 televizních řádků a 30 snímků za sekundu.

PAL
Systém barevné televize, který je používán i u nás. Systém má neměnný počet 625 televizních řádků, počet snímků za sekundu je 25.

Frame rate (počet snímků za sekundu)
Frame rate je počet snímků na jednotku času. Nejstarší technologie začínaly na 6 až 8 snímcích za sekundu (fps, frames per second), dnes je standardem 25fps pro PAL nebo 29,97fps pro NTSC. Pro dosáhnutí iluze plynulého pohybu je třeba zobrazit alespoň 10 snímků za sekundu.

Prokládání
Video může být prokládané (interlaced), nebo neprokládané (progressive). Je-li video prokládané, každý snímek je rozdělen na dva půlsnímky trvající polovinu doby celého snímku – první obsahuje liché, druhý pak jen sudé řádky. Progresivní video půlsnímky neobsahuje. Prokládání bylo zavedeno pro dosažení lepší vizuální kvality.

Rozlišení
Rozlišení videa je udáváno v pixelech pro digitální a v řádcích pro analogové formáty. Televizní vysílání používá převážně 576 aktivních řádků pro vysílání v PAL a SECAM nebo 480 aktivních řádků pro vysílání v NTSC. Novější formát HDV používá 720 (progressive), resp. 1080 řádků (interlaced). Současný formát Full HD (můžete se setkat s označním 1080p24, 1080p25, 1080p50, 1080p60 1080i24, 1080i25, 1080i50 a 1080i60) používá rozlišení až 1920×1080.

Poměr stran
Poměr stran (též nazývaný jako obrazový formát nebo aspect ratio) popisuje poměr vodorovné a svislé strany. Televizní přijímače měly dříve poměr obrazovek 4:3 neboli 1,33:1, přijímače s vyšším rozlišením používají širokoúhlé displeje 16:9 neboli 1,778:1.