Close

Představení katedry mediálních studií a žurnalistiky

Dostupnost informací

Cílem tohoto projektu je usnadnit přístup studentům k učebním materiálum

Sdílení aktivit

Portál je také využíván k ukázce studentských prací a jejich sdílení

Zkušenost

Na vývoji webu se podílejí sami studenti a mají tak skvělou příležitost nahlédnout do vývoje webů

O projektu

Tento projekt slouží studentům, jako nástroj pro získání informací v oburu žurnalistky, který je vyučovaný na fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě.

Práce s kamerou

Rozhlasové zpravodajství

Video žurnalistika
Digitální fotografie
Žánry v tištěných mediích
Zpravodajství

Sídlo fakulty